Jan Wigle Visser
Data adviseur en analist

 

Personalia

 

Adres:

Jan van Galenstraat 34

Geboren:

20 april 1966 te Leeuwarden

 

1272 BC Huizen

Geslacht:

Man

Telefoon:

06 517 88 513

Burg.staat:

Gehuwd

E-mail:


 

 

 

Inzetbaarheid

 

Inzetbaar voor het vinden van nieuwe mogelijkheden met gegevens, met name op het gebied van vastgoed- en geo-informatie, die binnen en buiten de organisatie van de opdrachtgever aanwezig zijn.

 

Het uitvoeren van wiskundige en statistische  analyses en het ontwikkelen van wiskundige en statistische modellen.

 

Mogelijke doelstellingen:

het, op basis van beschikbare gegevens, genereren van  “nieuwe” informatie,

het voorkomen en verhelpen van  fouten in databases,

het aanvullen van ontbrekende gegevens,

het inventariseren van risico’s,

het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

 

Kennis & Ervaring

 

Ontwikkelen van wiskundige modellen en het uitvoeren van statistische analyses.

Wiskundig en statistisch onderzoek  met gebruik van diverse databronnen in Nederland zoals: Kadasterdata, Dataland, CBS (Statline), Nationaal Wegenbestand, Data uit LeefBaarometer VROM, Hoogtedata, Antenneregister, Hoogspanningsleidingen, Energielabels van gebouwen, Gemeentelijke data, De Nieuwe Kaart en Bridgis.

Het combineren van databronnen: koppelen, ontdubbelen, analyseren.

Automatiseringskennis: ruime vervaring in werken met MS-Office, Databases, SQL, Statistische pakketten als SPSS, Java, Visual-Basic, Soap-ui, Webservices,XML, HTML, Javascript, php, asp en GIS (o.a. Mapwindow).

 

Relevante werkervaring

1993 -1998: Gemeentebelastingen Amsterdam

Ontwikkelen modellen voor de waardebepaling van woningen, courant-(winkels,kantoren en bedrijven)  en incourantvastgoed in het kader van de wet WOZ.


 

1998 -heden: Davincigroep / NBWO (Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken)

Energielabels van Woningen voor Senternovem:

Onderzoek naar de mate van het gebruik van Energielabels voor verschillende groepen vastgoed en het verband tussen het Energielabel en de woningwaarde.

SMS-diensten voor Woningwizard:

Voor Woningwizard opgezette procedure om data uit diverse databronnen in een sms-dienst op te nemen. Deze sms-dienst bevat koopsominformatie, woningwaardes, woningwaardeontwikkeling, energielabels en andere gegevens van de woning

Vastgoed- en geo-informatie:

Onderzoek naar diverse vastgoed- en geodatabases ten behoeve van waardebepalingsmodellen, data van o.a. het Kadaster, Dataland, VROM, CBS, Bridgis is gebruikt. Hierbij komen zaken aan de orde als het koppelen van de data, onderzoeken kwaliteit, vullingsgraden, toepasbaarheid etc.

Waardebepalingsmodellen van woningen:

Ontwikkelen van waardebepalingsmodellen voor NBWO. Deze modellen worden gebruikt door klanten van NBWO zoals hypotheekverstrekkers, makelaars/taxateurs en voor consumenten-toepassingen als de woningwaardemeter, woningwaarde-indicatie en sms-diensten.

Onderzoeken hypotheekportefeuilles:

Berekenen van de waardeontwikkeling van de onderpanden in hypotheekportefeuille en risicoanalyses in de vorm van onderzoek naar de uitstaande hypotheek versus de onderpandswaarde (Loan-to-Value) voor klanten van NBWO.

Ontwikkelen Scorecards voor consumptief krediet en hypotheekfraude:

Ontwikkelen van scorecards voor consumptief krediet en hypotheekfraude voor klanten van Davinci en het Fraude Preventie Systeem (FPS) van Davinci.

 

Opleidingen

1992 - heden

Diversen cursussen op gebied van vastgoed en vastgoedwaardering (waaronder makelaarsopleiding, waarderen van winkels, vastgoed rekenen)

Prince2

1985 - 1992

Toegepaste wiskunde (Economische Wiskundige Variant)  aan de Universiteit Twente (Ingenieur)

1978 -1985

Rijksscholengemeenschap Simon Vestdijk te Harlingen (VWO-diploma)

 

Overige activiteiten

 

Penningmeester,webmaster en zeilinstructeur  voor Stichting Gooimeerzeilen

Bestuurslid en webmaster voor de Noordkapervereniging (Eigenaren vereniging van zeilboten van het type Noordkaper).